Reglament

A continuació es detalla el reglament de la Cursa per Muntanya del Voltreganès. La inscripció a la prova suposa l’acceptació de totes les clàusules contingudes en aquest reglament:

 1. La prova està reservada a majors de 18 anys, els menors d’edat podran participar, amb l’autorització dels pares/tutors (podeu descarregar el formulari aquí).
 2. És obligatori portar col·locat el dorsal en un lloc ben visible.
 3. El xip de cronometratge és personal i intransferible, en cas de pèrdua s’haurà d’abonar el seu valor.
 4. El recorregut estarà senyalitzat i es desqualificarà a qui no el segueixi íntegrament.
 5. La cursa serà oberta al trànsit, per tant en tot moment s’haurà de respectar el codi de circulació.
 6. L’organització declina qualsevol responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que els participants puguin patir o participar.
 7. L’organització es reserva el dret a variar el recorregut de la prova.
 8. En el cas que la prova s’hagués de suspendre per causes de força major no es retornarà l’import de les inscripcions.
 9. No es permet seguir els participants amb vehicles de motor per l’itinerari de la cursa, ni ajudes externes de cap tipus.
 10. No respectar l’entorn natural o les propietats per on passa la cursa serà motiu de desqualificació.
 11. Si s’abandona la cursa s’haurà de notificar a algun dels controls. L’entrega del xip es farà sempre a l’arribada.
 12. Per fer una reclamació s’hauran d’abonar 30 € i en cas de què la reclamació es desestimi no es retornaran.
 13. Els temps màxims de pas seran els que es descriuen en les següents taules.

HORARIS MAXIMS DE PAS MARATONIANS

CONTROL

HORA PRIMER

TEMPS MIN

HORA ULTIM

TEMPS MAXIM

Font de la Sala 1

7:30

0:00

7:30

0:00

Sant Marti Xic

8:00

0:30

8:30

1:00

Escaletes

8:10

0:40

9:00

1:30

Quintanes 1

8:30

1:00

9:45

2:15

Quintanes 2

8:50

1:20

10:45

3:15

Sant Miquel d’Ordeig 1

9:00

1:30

11:00

3:30

Vilanova 1

9:25

1:55

12:00

4:30

Sant Salvador

9:50

2:20

13:00

5:30

Vilanova 2

10:00

2:30

13:30

6:00

Sant Miquel d’Ordeig 2

10:30

3:00

14:30

7:00

Puig Gros

10:45

3:15

15:00

7:30

Font de la Sala 2

11:00

3:30

15:30

8:00

HORARIS MAXIMS DE PAS MITJOS

CONTROL

HORA PRIMER

TEMPS MIN

HORA ULTIM

TEMPS MAXIM

Font de la Sala 1

9:00

0:00

9:00

0:00

Sant Marti Xic

9:30

0:30

10:00

1:00

Quintanes 1

9:50

0:50

10:45

1:45

Quintanes 2

10:10

1:10

12:00

3:00

Sant Miquel d’Ordeig 1

10:20

1:20

12:30

3:30

Puig Gros

10:45

1:45

13:15

4:15

Font de la Sala 2

11:00

2:00

13:45

4:45

Anuncis